Przejdź do treści

Gmina Węgierska Górka w której obręb administracyjny wchodzą wsie Cięcina, Cisiec, Węgierska Górka, Żabnica - zajmuje urokliwy zakątek Żywiecczyzny, wzdłuż biegu rzeki Soły. Jej południowo wschodnie granice geograficzno – administracyjne wyznaczone są wzdłuż grzbietów masywów Romanki (1366 m n.p.m.), Lipowskiej (1324 m n.p.m.) i Prusowa (1010 m n.p.m.). Północno – zachodnia granica gminy opiera się o jeden ze szczytów masywu Baraniej Góry – Glinne (1021 m n.p.m.) Węgierska Górka i Cisiec usytuowane są po obydwóch stronach rzeki Soły. Nazwa Gminy wywodzi się od szańców obronnych usypanych przez właścicieli Żywiecczyzny – Komorowskich (następnie Wielopolskich i Habsburgów) na wypadek najazdu węgierskiego. Inne podanie głosi, że nazwa „Węgierska Górka” pochodzi z okresu polsko – węgierskich sporów terytorialnych, kiedy to przedstawiciel Węgier na ziemi przywiezionej ze swej ojczyzny, klęcząc przysięgał o prawie do tych terenów.

 

Teren należy obecnie do atrakcyjniejszych pod względem turystycznym regionów Polski południowej. Obejmuje obszar 76,38 km2  na którym zamieszkuje 15 073  mieszkańców, tworząc średnia gęstość zaludnienia w wysokości 197 osóby/ km2 . Centrum administracyjne gminy znajduje się w kompleksie budynków położonych przy głównej ulicy Węgierskiej Górki. Swoja siedzibę posiada tam m.in. Urząd Gminy, Gminna Biblioteka Publiczna, Komisariat Policji, Poczta i Bank Spółdzielczy. 

Historia

Pierwsze wzmianki o Węgierskiej Górce sięgają roku 1477, wtedy to dochodzi do zatargów granicznych między królem Polski Kazimierzem Jagiellończykiem, a królem Węgier Maciejem Korwinem. Mówi o tym legenda: Węgrzy, którzy mieli wielki apetyt na Żywiecczyznę, aby nie popełnić krzywoprzysięstwa, świadczyli, że im jest przynależna ziemia, na której klęczą (po uprzednim uzupełnieniu nogawic ziemią z Węgier), rzeczywiście klęczeli na ziemi węgierskiej. Fortel ten się nie udał, a z ziemi z nogawic spodni usypano „górki"” – stąd, według legendy, wywodzi się nazwa Węgierska Górka.

1706 roku Franciszek Wielopolski założył u ujścia Żabnicy do Sołyfolwark lokowany na gruntach wsi Cięcina i nazwał go Węgierską Górką.

1838 roku Adam Wielopolski założył w Węgierskiej Górce hutę żelaza. Od 1852 datuje się szybki rozwój miejscowości.

W roku 1885 uruchomiono kolej relacji Zwardoń - Żywiec. W Węgierskiej Górce obok huty powstała stacja kolejowa. Kolej umożliwiła dowóz rudy, węgla i łatwiejszy zbyt produkowanych wyrobów.

1 września 1939r. Węgierska Górka stawiła opór hitlerowskiemu najeźdźcy. Waleczną obronę Węgierskiej Górki historycy nazwali Westerplatte Południa. W czasie okupacji liczni mieszkańcy obecnej gminy byli czynnymi uczestnikami ruchu oporu. Wielu z nich przypłaciło to życiem.

Dynamiczny rozwój Węgierskiej Górki nastąpił po II wojnie światowej. Już w latach 50. oddano do użytku kilka bloków mieszkalnych, powstało boisko, basen, liczne zakładowe ośrodki wypoczynkowe i pensjonaty. 
W roku 1962 powstała zawodowa szkoła odlewnicza kształcąca kadry dla miejscowej Odlewni Żeliwa. W następnych latach powstało tu technikum odlewnicze i szkoła wieczorowa.

W 1973 roku Węgierska Górka została siedzibą czterowioskowej gminy (Węgierska Górka, Cięcina, Cisiec i Żabnica). Jako odrębna jednostka terytorialna powstała dopiero w roku 1954, kiedy to z istniejącego przy Odlewni Żeliwa osiedla robotniczego i części wsi Cięcina powstała nowa gromada - Węgierska Górka. Do roku 1973 Węgierska Górka posiadała status osiedla.

Teren należy obecnie do atrakcyjniejszych pod względem turystycznym regionów Polski południowej. Obejmuje obszar 76,38 km2 na którym zamieszkuje 15 073  mieszkańców, tworząc średnia gęstość zaludnienia w wysokości 197 osoby/km2. Najważniejszymi atrakcjami regionu są:

 • Kościół Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Cięcinie

 • Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej w Cięcinie

 • Kościół Przemienienia Pańskiego w Węgierskiej Górce

 • Kaplica Matki Bożej Różańcowej w Cięcinie

 • Zabytkowy cmentarz w Cięcinie

 • Kościół św. Maksymiliana Kolbego w Ciścu

 • Fort Waligóra w Ciścu

 • Obelisk mjr. Kazimierza Czarkowskiego w Ciścu

 • Hala Widowiskowo Sportowa z siedzibą Ośrodka Promocji Gminy oraz Punktu Informacji Turystycznej w Węgierskiej Górce

 • Bulwary nad Sołą w Węgierskiej Górce

 • Aleja Zbójników w Węgierskiej Górce

 • Obelisk Jana Pawła II w Węgierskiej Górce

 • Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Węgierskiej Górce

 • Trakt Cesarski w Węgierskiej Górce

 • Platforma Widokowa w Węgierskiej Górce

 • Budynek dawnej łaźni Odlewni Żeliwa w Węgierskiej Górce

 • Kościół p.w. M. B. Częstochowskiej w Żabnicy

 • Kaplica na Skałce w Żabnicy p.w. NMP Nieustającej Pomocy

 • Kaplica loretańska w Żabnicy

 • Pomnik upamiętniający stracenie przez hitlerowców 10 Polaków w 1943r. w Żabnicy

 • Ścieżka dydaktyczna Żabnica – Cięcina.

 • Fort Wyrwidąb w Cięcinie

 • Fort Wąwóz w Żabnicy

 • Fort Wędrowiec w Węgierskiej Górce

Przewiń na górę