Strona powstała w ramach projektu pn. „RUNDA po mostach i górkach”. Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

logotypy unijne
Przejdź do treści

Projekt obejmuje swym zasięgiem mieszkańców Gmin Węgierska Górka i Svircynoviec oraz turystów przybywających z powiatu żywieckiego jak i Żylińskiego.

Projekt zrealizowany przez Gminę Węgierska Górka Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013 oraz budżetu państwa  za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Priorytetowym działaniem, zaplanowanym w ramach przedmiotowego projektu jest zagospodarowanie miejsca pamięci - fortu Waligóra. Dzięki przedmiotowej inwestycji zostały ukazane turystom walory historyczne, turystyczne oraz rekreacyjne znajdujące się na terenie Gminy Węgierska Górka. Na bazie istniejących walorów powstała infrastruktura zmierzająca do poprawy warunków turystyki oraz pogłębienia wiedzy nt. historii regionu, a w szczególności wydarzeń/ działań jakie były prowadzone podczas II Wojny Światowej. Po zrealizowaniu inwestycji projektodawca zaplanował przeprowadzenie działań:

-Gra nocna Waligóra,

-Rajd świętego Jerzego, 

-Dzień Bohaterów Węgierskiej Górki,

-Festiwal Piosenki Wojennej.

Projekt zakładał spotkania młodzieży, aby zapoznać ich z historią walk obronnych prowadzonych na terenie Węgierskiej Górki. Poprzez liczne konkurencje i działania edukacyjne związane z wydarzeniami z Obrony Węgierskiej Górki została ukazana bohaterska walka jaka przebiegała na linii fortyfikacji. Zaplanowane w ramach projektu imprezy przeprowadzone zostały na zmodernizowanym terenie jak i innych fortyfikacjach istniejących na terenie Gminy.

 W okresie reliazcji projektu przeprowadzono imprezę "Rajd świętego Jerzego" w dniu 19.04.2013 r. Działania w ramach inprezy realizowano zarówno przy forcie Waligóra jak i  innych fortyfikacjach istniejących na terenie Gminy. Poprzez liczne konkurencje (szyfrowanie wiadomości, skradanie się, rzucanie granatem, orientowanie mapy, udzielanie pierwszej pomocy) i zadania edukacyjne z wydarzeń z Obrony Węgierskiej Górki została ukazana bohaterska walka jaka przebiegała na tej linii fortyfikacyjnej.

Przeprowadzono imprezę Gra nocna Waligóra 21/22.09.2013r. Zaplanowana w ramach projektu impreza przeprowadzona została zarówno przy forcie Waligóra jak i  innych fortyfikacjach istniejących na terenie Gminy. Tematyką gry była II wojna światowa – obrona Węgierskiej Górki, a jej główne cele to sprawdzenie sprawności fizycznej, umiejętności, wiedzy uczestników oraz integracja młodzieży.  Trasa gry przebiegała Szlakiem Fortów Obronnych w Węgierskiej Górce, na której umieszczone zostały punkty kontrolne: paintball, wspinaczka, przeprawa pontonem przez rzekę, udzielanie pierwszej pomocy, terenoznawstwo, samoobrona, tory przeszkód, testy wiedzy oraz wiele innych. Uczestnicy podzieleni zostali na patrole 5-6 osobowe, każdy z pełnoletnim opiekunem, którzy mieli do wykonania na danych punktach przewidziane tam zadania.

Przeprowadzono imprezę - Festiwal Piosenki Wojennej 28.09.2013r. Udział w nim wzięły drużyny harcerskie z Polski i Słowacji, Każda drużyna zaaranżowała oraz wykonała po kilka piosenek ( w ojczystym języku) - wojenną oraz harcerską. 

Przeprowadzono imprezę Dzień Bohaterów Węgierskiej Górki 12.10.2013r. Podczas imprezy odbyły się zajęcia z: pierwszej pomocy;  zajęcia sprawnościowe – mające na celu  przybliżyć czas II wojny światowej, uczestnicy mieli do pokonania różnorodne tory przeszkód, mosty linowe, strzelanie z paintballi do celu, maskowanie się, skradanie, wspinaczka na ściance, itp.; zajęcia plastyczne - podczas zajęć uczestnicy wykonywali plakaty anty wojenne, pokazujące piękno życia bez wojen oraz zło, które może wyrządzić wojna. Działania miały na celu zintegrowanie środowisk dzieci i młodzieży z terenów przygranicznych poprzez konkurencje edukacyjno-sportowe.

Przeprowadzono konferencję podsumowująca projekt 08.11.2013r. Zaplanowana w ramach projektu konferencja przeprowadzona została w II częściach. Wstęp do tematyki związanej z przeprowadzonym projektem wraz z wystawą i prezentacjami został zorganizowany na hali widowiskowo-sportowej, tam również był przygotowany catering dla uczestników konferencji, natomiast tzw. część plenerową przeprowadzono przy forcie Waligóra jak również pokazano pozostałe obiekty wojskowe z linii obronnej w tym fort Wędrowiec. Tematyka konferencji skierowana była do władz jak i osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu historii II Wojny Światowej a w szczególności budowy fortyfikacji oraz działań prowadzonych na terenie Gminy Węgierska Górka. Prezentowana była realizacja projektu wskaźniki produktu oraz przeprowadzone działania.

Przewiń na górę