Strona powstała w ramach projektu pn. „RUNDA po mostach i górkach”. Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

logotypy unijne
Przejdź do treści

Gmina Węgierska Górka we współpracy z gminą czeską Mosty u Jablunkova realizuje projekt pod nazwą „RUNDA po mostach i górkach Název projektu”. Projekt  jest  współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 z budżetu państwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz środków własnych za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Celem głównym projektu jest udostępnienie infrastruktury rekreacyjnej składającej się z wyznakowanych 3 tras pieszo-rowowych, które przebiegać będą po terenach Gminy Węgierska Górka i ukazywać będą/prowadzić do najważniejszych miejsc powstałych na bazie dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego naszego obszaru . Realizacja celu głównego przyczyni się bezpośredni do osiągnięcia celu szczegółowego jakim jest zwiększenie odpowiedzialności terenów  pogranicza polsko-czeskiego poprzez podniesienie atrakcyjności posiadanych przez Gminę Węgierska Górka obiektów oraz ich wypromowanie.

Działania zaplanowane w ramach projektu:

1. Wytrasowanie tras, oznakowanie

- wytrasowanie 3 tras, wraz oznakowaniem (strzałki, plakietki, tablice)

- naniesienie na mapę oznakowanych tras oraz  jej wydruk w ilości 10 000 szt.

- wydruk map

2. Strona internetowa wirtualnagorka.pl w tym:

- odświeżenie widoku portalu wirtualnagorka.pl,

- zaprojektowanie i wdrożenie nowego interfejsu,

- dostosowanie portalu do urządzeń mobilnych,

-dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- wykonanie i zamieszczenie zdjęć i panoram obiektów dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego i ich obróbka;

3. Promocja projektu i jego rezultatów

a)promocja projektu na stronie internetowej Wnioskodawcy, ogłoszenie w Nowiny z Gminy,

b)opracowanie materiałów promocyjnych,

c)Organizacja i przeprowadzenie działań:

- oprac. treści do folderu i strony internetowej;

- oprac. graficzne folderu i go wydanie w nakładzie 6 000 szt

- tłumaczenie materiałów promocyjny

- zakup gadżetów promocyjnych

- przygotowanie imprez: Rowerowy zawrót głowy i Kijki pod pachę idziemy na trasę

 

Termin realizacji projektu: 08.2021-07.2022

Całkowita wartość projektu: 52 771,75 euro

Dofinansowanie: 29 995,46 euro

Przewiń na górę