Strona powstała w ramach projektu pn. „RUNDA po mostach i górkach”. Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

logotypy unijne
Przejdź do treści

Utworzenie i oznakowanie ścieżki pieszo-rowerowej na pograniczu polsko-czeskim

Gmina Węgierska Górka oddała do użytkowania  ścieżkę pieszo-rowerową, która została zrealizowana w ramach projektu partnerskiego pn. „Utworzenie i oznakowanie ścieżki pieszo-rowerowej na pograniczu polsko-czeskim”. Projekt ten był wspófinasowany z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska– Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Nowa ścieżka pieszo-rowerowa położona jest na zboczu góry Glinne u podnóża Małej Barani i łączy poprzez wiszący most na rzece Sole, spacerowe bulwary z Traktem Cesarskim, szlakiem fortyfikacyjnym, punktami widokowymi oraz szlakiem beskidzkim, stanowi również początek od centrum miejscowości, czerwonego turystycznego szlaku na Baranią Górę. Całość autorstwa Architektów Wiewióra & Golczyk wykonana przez firmę Kamyk w materiałach kolorystycznie i architektonicznie nawiązujących do już istniejących ciągów. Ścieżka przebiegająca kaskadami, wkomponowana w zbocze o dużym nachyleniu stanowi zarazem atrakcyjny punkt widokowy na dolinę Soły.

Realizacja całości projektu zakłada poszerzenie współpracy pomiędzy społecznościami z regionu Transgranicznego Węgierska Górka - Mosty u Jablunkova (Republika Czeska) również poprzez zorganizowanie szeregu cyklicznych imprez  jak  cross rowerowy, obóz sprawnościowo-edukacyjny, które to skierowane będą głównie do dzieci i młodzieży z miejscowości partnerskich. Początkiem lipca dzieci z Mostov oraz Węgierskiej Górki miały możliwość uczestniczenia we wspólnym obozie sprawnościowo – edukacyjnym zorganizowanym w Węgierskiej Górce. Spotkania te mają przynieść zarówno bezpośrednim użytkownikom jak i obu społecznościom polskiej i czeskiej aktywną integrację, wzajemnie poznanie kultury, historii oraz środowiska. Celem dodatkowym będzie wpływ na większą koherencję i wzajemne zrozumienie beneficjentów biorących aktywny udział w poszczególnych zadaniach oraz po jego zakończeniu.

Wypowiedź Wójta Gminy Piotra Tyrlika.
Oddana do użytkowania ścieżka to efekt współpracy gmin partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska– Rzeczpospolita Polska 2007-2013.  Ścieżka o charakterze edukacyjno-przyrodniczym i rowerowym o długości 200m łączy ze sobą cały układ ścieżek, szlaków oraz pozostałej infrastruktury około turystycznej położonych po prawej i lewej stronie biegu rzeki Soły. Koszt wybudowania wyniósł 82 949,04 zł. przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 67 338,03  zł. oraz budżetu państwa 8 294,90 zł.  Efekty tego działania będą widoczne w szczególności w przyszłości gdyż głównymi odbiorcami będą dzieci i młodzież, która obecnie kształtuje naszą przyszłość. Zrealizowany zakres projektu w aspekcie transgranicznym stwarza ponadto możliwości wzajemnego poznania regionu pod kontem walorów turystycznych oraz  dziedzictwa kulturowego i integrację obu społeczności, jak również w nawiązywaniu do kolejnych kontaktów, które w przyszłości mogą zaowocować dalszą współpracą transgraniczną.

Przewiń na górę