Strona powstała w ramach projektu pn. „RUNDA po mostach i górkach”. Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

logotypy unijne
Przejdź do treści

Od marca 2013 roku Gmina Węgierska Górka zrealizowała projekt pn. Ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjno-sportowa na międzynarodowym szlaku turystycznym, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska  2007 - 2013, budżetu państwa  oraz wkładu  własnego.

Priorytetowym działaniem, realizowanym w ramach przedmiotowego projektu to utworzenie miejsca sportowo-rekreacyjnego w Węgierskiej Górce poprzez budowę siłowni zewnętrznej oraz boiska do piłki plażowej. Pomysł ten kompleksowo zapewnia niezbędne urządzenia do aktywnego wypoczynku dla całych rodzin zarówno z terenu Gminy Węgierska Górka i Mosty u Jablunkova oraz turystów przybywających z powiatu żywieckiego jak i Frydek Mistek, co z całą pewnością integruje za pomocą sportu i rekreacji osoby zamieszkujące tereny przygraniczne. Jest to miejsce bezpieczne, gdzie można miło spędzić czas zarówno przez dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe.

Realizacja całości projektu założyła rozwój infrastruktury sportowo rekreacyjnej, która przyczynia się do promowania zdrowego i aktywnego trybu życia, jak również  do poszerzenia integracji środowisk dzieci i młodzieży z terenów przygranicznych poprzez konkurencje sportowo-rekreacyjne. W ramach niniejszego projektu zostały przewidziane Międzynarodowe Zawody w piłce plażowej dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz Rodzinny Piknik Sportowy „Jestem Aktywny”, który skupiała całe rodziny od tych najmłodszych do najstarszych, gdzie każdy znalazł coś dla siebie. Podczas Pikniku prowadzone były zajęcia w kilku blokach, gdyż oprócz skorzystania z zewnętrznej siłowni przygotowane zostały gry i zabawy na sportowo dla dzieci i młodzieży, profesjonalny fitness dla pań oraz mecz piłki plażowej dla mężczyzn.

Realizowany projekt w aspekcie transgranicznym stwarza ponadto możliwości do poszerzenia oferty z zakresu infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przyczyniającej się do poprawy jakości zdrowia i życia wśród mieszkańców terenów przygranicznych, dostępu do szerokiej gamy działań sportowo-rekreacyjnych mających za zadanie rozwój wspólnych transgranicznych przedsięwzięć w dziedzinie sportu, rekreacji i edukacji, zacieśnienie relacji w trakcie prowadzenia działań miękkich pomiędzy społecznościami terenów przygranicznych, a w szczególności dzieci i młodzieży oraz nawiązanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy polską i czeską społecznością na terenach przygranicznych.

Przewiń na górę