Strona powstała w ramach projektu pn. „RUNDA po mostach i górkach”. Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

logotypy unijne
Przejdź do treści

Gmina Węgierska Górka od marca 2013. rozpoczęła realizację projektu pn. Westerplatte Południa - historyczny obiekt  fortyfikacyjny” w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska– Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Główny celem projektu to poprawa infrastruktury okołoturystycznej na obszarze transgranicznym, służącej rozwojowi turystyki, poszerzenia współpracy oraz zacieśnienia relacji pomiędzy społecznościami z regionu przygranicznego. Udział w zaplanowanych zadaniach przyniesie zarówno jej bezpośrednim uczestnikom jak i społeczności zamieszkującej tereny transgraniczne wartość dodaną w postaci poprawy:  rozwoju edukacyjnego w szczególności poszerzenie wiedzy historycznej, społeczno-gospodarczego, warunków życia.

Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu mają pozytywny wpływ na współpracę transgraniczną. Projekt w założeniu miał na celu nawiązanie nowych kontaktów, intensyfikację obecnej już istniejącej współpracy transgranicznej polsko-czeskiej oraz promowanie nowej inicjatywy lokalnej. Narzędziami, które będą integrować społeczność to: Uroczystości upamiętniające Bohaterską Obronę Węgierskiej Górki oraz Rekonstrukcja Obrony Węgierskiej Górki. Poprzez realizację działań zostaną zmniejszone bariery społeczno-kulturowe oraz mentalnościowe. Nowo powstała ścieżka  oraz obszar otaczający schron Wędrowiec jest niepowtarzalną atrakcją na pograniczu polsko-czeskim, a organizowane na tym terenie uroczystości dodatkowo pozytywnie wpływają na współpracę transgraniczną.

Realizowany projekt w aspekcie transgranicznym stwarza ponadto możliwości:

-wzajemne poznanie regionu pod kątem walorów turystycznych oraz dziedzictwa kulturowego

-integrację obu społeczności

-nawiązanie nowych kontaktów, które w przyszłości mogą zaowocować dalszą współpracą transgraniczną.

Przewiń na górę