Strona powstała w ramach projektu pn. „RUNDA po mostach i górkach”. Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

logotypy unijne
Przejdź do treści

Gmina Węgierska Górka od marca 2012 r. rozpoczęła realizację projektu pn. Utworzenie platformy widokowej na pograniczu Polsko-czeskim” w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska– Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Priorytetowym działaniem projektu było utworzenie platformy widokowej, która jest kontynuacją, a zarazem uwieńczeniem prac wcześniej już wykonanych tj. ścieżek pieszo-rowerowych, a w szczególności ścieżki, która jest zrealizowana w ramach środków EWT.

Dzięki przedmiotowej inwestycji zostały ukazane walory historyczne, turystyczne oraz rekreacyjne znajdujące się na terenie Gminy Węgierska Górka. Projekt zakładał stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji, w obrębie  którego znajdują się atrakcje oraz ekspozycje z motywem: przyrodniczym, historycznym, architektoniczny i rekreacyjnym. Utworzona platforma widokowa pozwola  objąć wzrokiem oraz zachęcić turystów do zwiedzania  istniejącej już infrastruktury turystycznej w szczególności:

  • Szlaku Fortyfikacji,
  • Bulwaru spacerowego,
  • Ścieżki edukacyjno-przyrodniczej – Trakt Cesarski,
  • Punkt widokowy na szlaku Cesarskim,
  • Trasę rowerową z Bielska Białej do Martinu  w Republice Słowackiej,
  • 56 pomników przyrody,
  • Główny szlak beskidzki.

Po zrealizowaniu w/w działania zaplanowana była organizacja cyklicznych imprez  tj. rajdu turystycznego kończącego się piknikiem oraz wędrówek turystyczno-rekreacyjnych mających na celu ukazanie walorów Beskidu żywieckiego oraz śląskiego.

Działania podejmowane w ramach projektu mają pozytywny wpływ na współpracę transgraniczną. Projekt w założeniu miał  na celu nawiązanie nowych kontaktów, intensyfikację obecnej już istniejącej współpracy transgranicznej oraz promowanie nowej inicjatywy lokalnej.  Narzędzia wykorzystane w ramach projektu pozwoliły na  zintegrowanie obu społeczność w szczególności dzieci i młodzież z Gminy Węgierska Górka jak i Mostow u Jablunkova. Poprzez jego realizację zostały zmniejszone bariery społeczno-kulturowe oraz mentalnościowe.  Realizowany projekt w aspekcie transgranicznym  stwarza ponadto możliwości:

-wzajemnego poznania regionu pod kontem walorów turystycznych oraz  dziedzictwa kulturowego-integrację obu społeczności,

-nawiązania nowych kontaktów, które w przyszłości mogą zaowocować dalszą współpracą transgraniczną.

Przewiń na górę