Przejdź do treści

Projekt obejmuje swym zasięgiem mieszkańców Gmin Węgierska Górka (Polska) i Svrčinovec (Słowacja) oraz turystów przybywających z powiatu żywieckiego jak i żylińskiego. Realizacja projektu ma za zadanie integrację, nawiązanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów osób zamieszkujących tereny przygraniczne za pomocą utworzenie miejsca sportowo - rekreacyjnego w Ciścu w postaci SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ ORAZ PLACU ZABAW DLA DZIECI.
Dostęp do szerokiej gamy działań sportowo-rekreacyjnych ma za zadanie rozwój wspólnych transgranicznych przedsięwzięć w dziedzinie sportu, rekreacji i edukacji.
Zacieśnienie relacji w trakcie prowadzenia działań miękkich pomiędzy społecznościami terenów przygranicznych, a w szczególności dzieci i młodzieży ukazujących wartość „ludzie dla ludzi”. 

 

Przewiń na górę