Strona powstała w ramach projektu pn. „RUNDA po mostach i górkach”. Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

logotypy unijne
Przejdź do treści

Gmina Węgierska Górka przy współpracy z Mostami u Jablunkova podjęły realizację projektu  pn.” Zagospodarowanie otoczenia historycznego schronu bojowego "Wędrowiec" na przygranicznym szlaku” od marca do października 2013 roku w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska– Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Nadrzędnym zadaniem projektu jest integracja osób zamieszkujących tereny przygraniczne za pomocą przedstawienia walorów historycznych, turystycznych oraz rekreacyjnych znajdujących się na terenie Gminy Węgierska Górka. Teren jest zagospodarowany zgodnie z pełnioną przez siebie obecnie funkcją, tj.: miejscem upamiętniającym wydarzenia historyczne jakie były prowadzone podczas II Wojny Światowej. Wokół schronu bojowego „Wędrowiec”, który jest obiektem historycznym utworzone zostaną takie elementy jak: tarasy ukształtowane narzucie okręgu, które tworzą swoisty rodzaj amfiteatru .

Po zrealizowaniu inwestycji zaplanowany był zlot upamiętniający zdarzenia wojenne rozgrywające się na terenie całej Polski, z uwzględnieniem trzech ważnych miejsc: Westerplatte, Warszawa, Węgierska Górka. Przewidziane były spotkania szczególnie młodzieży z obrońcami Węgierskiej Górki, którzy swoim świadectwem dają bardzo ciekawą żywą lekcję historii.

Celem projektu to poprawa infrastruktury około turystycznej na obszarze transgranicznym, służącej rozwojowi turystyki, poszerzenia współpracy oraz zacieśnienia relacji pomiędzy społecznościami z regionu przygranicznego. Pozwala na polepszenie warunków życia, wiedzy historycznej oraz kontaktów, rozwoju edukacyjnego, społeczno-gospodarczego.

Przewiń na górę