Strona powstała w ramach projektu pn. „RUNDA po mostach i górkach”. Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

logotypy unijne
Przejdź do treści

Impreza mająca na celu zachowanie i popularyzację gry na heligonce oraz przybliżenie tradycyjnych utworów muzycznych górali żywieckich, wypoczywającym w gminie Węgierska Górka turystom.

Do udziału w przeglądzie zapraszani są muzycy z Polski, Czech i Słowacji.

Impreza rozpoczyna się korowodem spod Urzędu Gminy Węgierska Górka pod scenę widiwiskową przy Ośrodku Promocji Gminy Węgierska Górka, gdzie odbędzie się wspólne wykonanie (heligonistów i orkiestr dętych) utworu zaaranżowanego przez braci Golców – współorganizatorów i członków jury.

Przewiń na górę