Strona powstała w ramach projektu pn. „RUNDA po mostach i górkach”. Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

logotypy unijne
Przejdź do treści

Prof. inż. Jerzy Buzek jest mocno związany z historią Zakładu jak również Gminy Węgierska Górka. 

W latach 1911 - 1939 w Odlewni Żeliwa w Węgierskiej Górce pełnił funkcję początkowo kierownika odlewni, a następnie dyrektora naczelnego. 
W roku akademickim 1927/28 objął stanowisko wykładowcy „Odlewnictwa” na Wydziale Hutniczym Akademii Górniczej w Krakowie, a w roku akademickim 1933/34 również i „Wielkich Pieców”. 
W roku 1934 uzyskał tytuł docenta i profesora Akademii Górniczej w Krakowie, następnie w roku 1935 został powołany na kierownika Zakładu Metalurgii Surówki i Odlewnictwa, którą to funkcje pełnił nieprzerwanie aż do swojej śmierci, będąc równocześnie dyrektorem Odlewni Żeliwa Węgierska Górka. 
W roku 1933 został prezesem honorowym Koła Odlewników przy Stowarzyszeniu Techników Polskich w Warszawie. W roku 1934 powołany został na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk Technicznych.

Profesor Buzek ma też niemałe zasługi na niwie samorządowej - w latach 1923-1924 był radnym gminy Cięcina, a w latach 1925-27 wójtem tej gminy. 
Za jego kadencji wybudowano 4-klasową szkołę w Cięcinie Górnej, przystanek kolejowy w Cięcinie, nową plebanię oraz zakupiono nowe dzwony do kościoła św. Katarzyny. 
W latach 1918-1938 jako przewodniczący Towarzystwa Szkoły Ludowej w Węgierskiej Górce działał na niwie szerzenia oświaty i kultury. 
Przy jego poparciu założone zostało Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, któremu później patronował. Jemu zawdzięczać należy powstanie zorganizowanego sportu w Węgierskiej Górce.

W ramach tego jubileuszu175-lecia istnienia Firmy METALPOL WĘGIERSKA GÓRKA będzie organizowanych wiele imprez o charakterze wewnątrzzakładowym jak również lokalnym. Zaplanowano wydanie publikacji obrazującej minione 175 lat, konferencje, wiele konkursów w szczególności dla dzieci. 

Jednym z doniosłych momentów tej uroczystości jest inicjatywa ufundowania i odsłonięcia pomnika wraz z tablicą upamiętniającą postać prof. inż. Jerzego Buzka - człowieka mającego wielkie zasługi dla naszej Gminy, a w szczególności Fabryki Armatur i Odlewni Żeliwa.

Galeria zdjęć

Przewiń na górę