Strona powstała w ramach projektu pn. „RUNDA po mostach i górkach”. Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

logotypy unijne
Przejdź do treści

Szlak Papieski o długości 42 km wiedzie terenami Gminy Węgierska Górka, które przemierzył jako turysta i odwiedził z wizytą duszpasterską ksiądz, biskup a następnie kardynał Karol Wojtyła. 
Rozpoczyna się w centrum Węgierskiej Górki na Skwerze im. Jana Pawła II, następnie wiedzie m.in. do kościołów: p.w. Przemienienia Pańskiego oraz św. Katarzyny w Cięcinie i dalej przez Halę Lipowską, Halę Boraczą do Kościoła p.w. M.B. Częstochowskiej w Żabnicy. 
Jednym z ostatnich przystanków jest Kościół p.w. M.M. Kolbe w Ciścu, zwany „cudem jednej doby”. Jest to pierwszy szlak papieski w diecezji bielsko-żywieckiej.
Pomysł utworzenia na terenie gminy Węgierska Górka szlaku papieskiego zrodził się przed kilkoma laty. 
W 2005 roku z inicjatywy wójta Piotra Tyrlika, ówczesnego dyrektora Ośrodka Promocji Gminy Mariana Kurowskiego oraz powołanego przez Fundację Szlaki Papieskie pełnomocnika koordynatora Tadeusza Gołucha odbyło się pierwsze organizacyjne spotkanie. 
W tworzenie szlaku, który nazwano Pasterskim Szlakiem Papieskim, zaangażowały się parafie wraz z proboszczami, władze gminy, miejscowe nadleśnictwo i wielu mieszkańców. 
Pasterski Szlak Papieski ma swój początek w centrum Węgierskiej Górki na skwerze Jana Pawła II i wiedzie dalej przez miejsca i szlaki, w których bywał, gdzie jeździł na nartach i którymi wędrował Karol Wojtyła, honorowy obywatel gminy Węgierska Górka (kościoły w Cięcinie, Hala Lipowska, Hala Boracza, Prusów, kościoły w Żabnicy i Ciścu).
Projekt pod nazwą " Szlak papieski w gminie Węgierska Górka" zdobył trzecie miejsce w województwie śląskim w konkursie „Przyjazna wieś”. 
Wybierano najlepszy projekt w zakresie infrastruktury, realizowany na obszarach wiejskich przy wsparciu pieniędzy unijnych.

Przystanek I – Skwer Jana Pawła II
Skwer znajduje się w centrum Gminy Węgierska Górka. Stoi na nim obelisk z piaskowca z krzyżem i pamiątkową tablicą. 
Na skwerku posadzono 27 świerków symbolizujących 27 lat pontyfikatu oraz dąb z nasion poświęconych przez Ojca Świętego dar Nadleśnictwa Węgierska Górka. Dalej Osiedle XX lecia II RP. Ulicami Zieloną i Kościuszki Kardynał Wojtyła przejeżdżał podczas wizyt duszpasterskich.

Przystanek II – kościół p.w. Przemienia Pańskiego
6 czerwca 1972 roku odbyła się wizytacja kanoniczna parafii w Cięcinie Kardynała Karola Wojtyły. 
21 stycznia 1976 roku kardynał Wojtyła przewodniczył tu uroczystościom pogrzebowym tragicznie zmarłego kanonika ks. Jana Bryndzy. 
Cztery miesiące przed wyborem papieża 18 VI 1978 roku kardynał Karol Wojtyła dokonał aktu wmurowania kamienia węgielnego pod budowę kościoła p. w. Przemienienia Pańskiego w Węgierskiej Górce. 
Odprawił z tej okazji Mszę św. Kościół wybudowano w latach 1977-1981. 
Ulicą Jana Pawła II w Cięcinie udajemy się do kościoła p. w. Świętej Katarzyny.

Przystanek III – Kościół p.w. Św. Katarzyny
Kardynał Wojtyła odwiedził kościół parafialny podczas licznych wizyt duszpasterskich.
Idąc ulicą Św. Katarzyny w stronę Cięciny Górnej, mijamy gimnazjum im. Ks. Profesora Józefa Tischnera i Szkołę Podstawową im. Konstytucji 3 Maja.

Przystanek IV - Hala Lipowska (1324)
W schronisku PTTK na Hali Lipowskiej ksiądz Wojtyła przebywał 9-12 lutego 1958 roku.

Przystanek V – Hala Boracza
Hala Boracza leży na przełęczy miedzy szczytami Prusowa oraz Robaczego Wierchu. Na Prusów wychodził ks. Biskup Wojtyła w czasie wizytacji parafii Żabnica i Milówka. 
Pod szczytem Prusowa znajduje się kaplica, którą nawiedził ks. Kardynał Karol Wojtyłą. 
Grzbietami Prusowa i Palenicy dochodzimy do kościoła p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w Liścu, a przez przysiółek Milówki do kościoła p.w. MB Częstochowskiej w Żabnicy.

Przystanek VI Kościół p.w. Matki Bożej Częstochowskiej
Budowę Kościoła p.w. MB Częstochowskiej w Żabnicy rozpoczęto w 1910 roku.
W roku 1966 ks. Biskup K. Wojtyła udzielił w tym Kościele Sakramentu Bierzmowania.

Przystanek VII - Kościół p.w. Świętego Maksymiliana Kolbe
Kościół ten odwiedzał kardynał Karol Wojtyła w czasie wizyt duszpasterskich dwukrotnie w 1973 i 1977 roku. 
Historia powstania i budowy kościoła parafialnego w Ciscu odzwierciedla trudności , na jakie napotkał kościół w okresie Polski Ludowej. Etapy budowy kościoła zwanego „cudem jednej doby”.
W Ciścu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II. Odpowiednie dokumenty zostały przekazane na ręce Ojca Świętego w Watykanie w roku 2000. 
Szkoła bierze czynny udział w dorocznych uroczystościach Zlotach szkół imienia Jana Pawła II, jakie odbywają się w różnych rejonach Polski.
Ulicą Kardynała Stefana Wyszyńskiego dochodzimy do skweru im. Jana Pawła II w Węgierskiej Górce. Ks. Kardynał przejeżdżał tą ulicą wielokrotnie w głąb doliny do parafii Milówka, Rajcza, Ujsoły i innych. 
Jest to ostatni etap naszej cedrówki.

Przewiń na górę