Strona powstała w ramach projektu pn. „RUNDA po mostach i górkach”. Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

logotypy unijne
Przejdź do treści

Abrahamów – grzbiet górski w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywieckim. Znajduje się w grzbiecie odgałęziającym się od wierzchołka Skały. 
Grzbiet ten poprzez Abrahamów, Grapę (613 m) i Bukowinę (510 m) ciągnie się do dolinySoły w Węgierskiej Górce pomiędzy dolinami potoków Żabniczanka i Cięcinka. 
W najwyższym punkcie Abrahamów osiąga wysokość 857 m n.p.m., a jego niezalesiony wierzchołek stanowi dobry punkt widokowy. Dalej w północno-zachodnim kierunku grzbiet Abrahamowa.
Grzbietem Abrahamowa biegnie granica między dwoma miejscowościami; stoki południowo-zachodnie należą do miejscowościŻabnica, stoki północno-zachodnie do miejscowości Cięcina. 
Pola uprawne tych miejscowości dochodzą niemal pod sam grzbiet Abrahamowa, tak, że w większości jest on bezleśny. 
Dawniej był jeszcze bardziej bezleśny, w XIX wieku Żywiecczyzna była tak przeludniona, że uprawiano poletka i wypasano bydło i owce po szczyty gór, szczególnie tych bliżej centrum miejscowości. 
Obecnie na wielu dawnych poletkach uprawnych i polanach Abrahamowa (szczególnie tych wyżej położonych) z powodów ekonomicznych zaprzestano ich rolniczego wykorzystywania i pozostawione swojemu losowi stopniowo zarastają chaszczami i lasem, co widać również na zdjęciach lotniczych mapy Geoportalu.

Przewiń na górę