Monuments

Inicjatywę budowy Krzyża Grunwaldzkiego na Cumowej Grapie ( która od 100 lat zwana jest też Grunwaldem) podjął ówczesny wikary Parafii Milówka ks. Figuła . Jak głosi legenda podawana tradycją ustną przez miejscową ludność chciał wykorzystać kamienie wyniesione na tę stromą górę leżącą u ujścia rzeki Kameszniczanki do Soły na terenie  Milówki. Kamienie zostały naniesione za pokutę jaką dostawali podczas spowiedzi parafianie przepijający w okolicznych karczmach swój dobytek i swoją ojcowiznę. 
Ks. Proboszcz Cisek poparł projekt i pomysł wprowadził w czyn, bo był akurat rok 1910, a Ojczyzna dalej pod zaboramiAustraickimi. Do pracy przystąpili aktywniejsi parafianie Ciśca i Milówki jak również innych miejscowości należących do parafii Milówka. 

Pokaż